Werkwijze

TOPFit in Arbeid levert maatwerk. Ieder werkgerelateerd vraagstuk behoeft een persoonlijke benadering.
Na een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek, maak ik een offerte met daarin de gestelde vraag, mijn dienstenaanbod en bijbehorende tarieven. Na akkoord van de betrokken partijen wordt in overleg een trajectplan op maat (interventies) opgesteld. Na afronding van het traject vindt er altijd een (korte) persoonlijke eindevaluatie plaats.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Zowel werknemer als werkgever hebben beiden hun verantwoordelijkheid ten aanzien van (preventief) arbeidsverzuim en duurzaam herstel. Maar wat is nu de juiste aanpak? Wat is de werkelijke oorzaak van het verzuim? En zijn er mogelijk andere (stress)factoren die van invloed zijn? Wat is er daadwerkelijk nodig om weer een werkbevlogen en TOPFitte werknemer te worden die functioneel inzetbaar blijft?

Wil je mee op zoek naar praktijkgerichte antwoorden of oplossingen? Neem dan gerust contact met me op!

 

“Waar spanning is, is energie.
TOPFit in Arbeid werkt graag met deze energie! “

Welke invloed heb je als werknemer op jouw verzuim en herstel en wat doe je er zelf aan om op ‘eigen kracht’ je werk weer te hervatten? TOPFIt in Arbeid kan daarbij preventief een belangrijke rol van betekenis spelen! Zowel voor werknemer als werkgever.