Werkgever

Zoek je als werkgever een onafhankelijk en ervaren interventie specialist op het gebied van arbeidsverzuimbegeleiding, re-integratie en/of werkplekinrichting van jouw werknemers?
Of wil je als organisatie meer inzicht, overzicht en uitzicht op welke wijze je de werkbevlogenheid van werknemer(s) kunt vergroten en positief kan beïnvloeden?

TOPFit in Arbeid brengt actief werknemer(s) én werkgevers in beweging. Ik geef een helder inzicht in eigen verantwoordelijkheid en invloed op (preventief) arbeidsverzuim, herstel en re-integratie. Gericht op werkbeleving en werkbevlogenheid, zowel op functie- als organisatieniveau.

Optimaal Resultaat
Voor een optimaal resultaat draagt TOPFit in Arbeid, als betrouwbare businesspartner, praktisch bij aan een optimale mens-werk afstemming. Bij bijvoorbeeld reorganisaties, fusies, (zelf)sturende teams, jobcrafting, persoonlijke coach- en ontwikkeltrajecten, functie/werkplekaanpassing. Vraaggericht, specifiek en maatwerk gegarandeerd.

Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact met mij op. Ik vertel je graag meer!

Samenwerking

Vanuit eerdere ervaring werkt TOPFit in Arbeid graag samen met andere professionals/interventies die betrokken zijn bij arbeidsverzuim/hersteltrajecten zoals bijvoorbeeld de HR specialist, leidinggevende, bedrijfsarts, UWV, fysiotherapeut, etc. Dit bevordert de effectiviteit en zorgt voor een gedegen praktische vertaalslag naar de werkvloer.