Waarom TOPFit in Arbeid?

‘De praktische vertaalslag maken naar de werkvloer, daarin ligt de kracht van TOPFit in Arbeid’.

TOPFit in Arbeid komt voort uit de visie dat iedere werknemer eigenaarschap blijft houden over zijn/haar inzetbaarheid. Vitaliteit en flexibiliteit in arbeid, óók op langere termijn, zijn daarbij van wezenlijk belang. Kort- of langdurig arbeidsverzuim, ontevredenheid in werk en/of onvoldoende passend werk, kost bedrijven dagelijks veel geld, tijd, energie en productiviteit.

TOPFit in Arbeid ondersteunt daarom werknemers, (zelfsturende) teams en werkgevers adequaat bij het helder en concreet in kaart brengen van de werkbevlogenheid en eigen invloed daarop. Doelgericht, effectief en realistisch. Met oog voor een optimale balans tussen een belasting en belastbaarheid. Op functie- en organisatieniveau. Zowel mentaal als fysiek door middel van specifieke interventies op maat.

 

Core Business TOPFit in Arbeid

Arbeidskundig advies en specifieke Interventie t.b.v. van werknemers/werkgevers bij:
• (preventief) arbeidsverzuim
• re-integratie