5 tips om te werken aan werkzekerheid

(uit Employability Right management)

Tip 1. Relevantie
Wil je getalenteerde medewerkers aantrekken en houden, zorg dan voor een relevant werkaanbod voor de toekomst met ontwikkelmogelijkheden dat bijdraagt aan een hoger doel (Why). Betrokkenheid en passie voor wat je doet leidt vanzelf tot betere prestaties.
Tip 2. Dialoog
De dialoog wordt vaker bij voorkeur met een manager aangegaan en niet met een HR consulent. Werknemers zullen zich meer betrokken voelen door regelmatig een loopbaangesprek te voeren.
Tip 3. Doorstroom
Doorstroom stimuleren van werknemers binnen of buiten de organisatie. Talentvolle werknemers laten gaan maakt ruimte voor het aantrekken van nieuwe talentvolle mensen die bijdragen aan productiviteit.
Ga als individuele medewerker het gesprek aan met je manager. Spreek je ambities uit ook al zijn ze vaag. Al pratende zal je tot een conclusie komen.
Tip 4. Laat instrumenten voor je werken
Er bestaan verschillende instrumenten om werknemers in beweging te krijgen of vast te houden. Onderlinge samenhang ontbreekt vaak, terwijl verbinding eenvoudig kan worden gemaakt. Maak eigen ambities helder en onderzoek welke in- of externe instrumenten hierbij kunnen helpen om de gezamenlijke ambities te kunnen realiseren.
Tip 5. Coaching en Learnability
Vergroot je coachvaardigheden als manager om je werknemers te helpen hun toekomstbeeld te verscherpen. Help werknemers te dromen, maar breng ze ook terug naar de realiteit om samen te toetsen wat op korte termijn haalbaar is.
Investeer als werknemers in je eigen toekomst. Denk na wat je nu écht drijft! Vraag je manager of hij/zij in je wil investeren. Is die ruimte er niet of heb je grotere plannen, investeer dan in jezelf. Het gaat om jouw toekomst.