“In werkbevlogenheid kun je investeren”

 

Mijn naam is Caroline Smits en met TOPFit in Arbeid ga ik op zoek naar een optimale bevlogenheid in (passend) werk. De optimale balans tussen belasting en belastbaarheid. Meer vitaliteit, toewijding en betrokkenheid biedt energie, vertrouwen en arbeidsvreugde. Ik richt mij daarbij voornamelijk op (preventief) arbeidsverzuim en re-integratie van werknemers, én altijd in samenspraak met de betrokken partijen. Voor onafhankelijk arbeidskundig onderzoek, advies en coaching op de reguliere arbeidsmarkt.

REFERENTIESCONTACT

“Durf te veranderen”

Opdrachtgevers

Mijn opdrachtgevers zijn zeer divers. Bedrijven die de werkbevlogenheid van hun werknemers willen meten en/of stimuleren. Als onafhankelijk interventiespecialist word ik ook ‘ingevlogen’ als verlengstuk van de bedrijfsarts of fysiotherapeut op de werkvloer. Maar ook in opdracht van bijvoorbeeld re-integratiebedrijven en individuele werknemers die hun bevlogenheid in (passend) werk graag willen (terug)vinden.

Missie

Ik geloof er sterk in dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen vitaliteit. Ook in werk. Vind de optimale balans tussen belasting en belastbaarheid. Wat vraagt een functie van jou of jouw werknemer(s) en in hoeverre kunnen functietaken uitgevoerd worden binnen de gestelde randvoorwaarden bij arbeidsverzuim en/of re-integratiemogelijkheden?

“Wie werkt aan vitaliteit straalt dat ook uit”

AANBOD

Werkenergieanalyse®

Gedreven en bevlogen medewerkers leveren veel toegevoegde waarde en positieve energie. Bedrijfskundig is dat heel interessant: zij zijn misschien wel een factor twee productiever dan niet bevlogen medewerkers, voor hetzelfde salaris!

Loopbaanadvies

Arbeidskundig onderzoek in het kader van mens-werkafstemming. Dit kan betrekking hebben op de werksituatie, zoals bijvoorbeeld een functie-analyse, jobcrafting en een arbeidscapaciteitenprofiel.

Coaching Fysieke Belasting

Aan de hand van theoretische kennis over vijf basisprincipes bij fysieke belastbaarheid in werk wordt in de praktijksituatie gecoacht op werkhouding, beweging en werkplekinrichting. Dit kan noodzakelijk zijn tijdens of na een ziekteverzuimperiode en werkt herstelbevorderend.

Benieuwd wat TOPFit in Arbeid voor jou persoonlijk als werknemer of voor uw organisatie kan betekenen?

Over mij

Caroline Smits is oprichtster van TOPFit in Arbeid. Ik ben sterk gericht op het belang van het proces naar herstel, zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen.

Werkgever

Voor een beter resultaat draagt TOPFit in Arbeid, als betrouwbare businesspartner, praktisch bij aan een optimale mens-werk afstemming.

Werknemer

TOPFit in Arbeid streeft indien wenselijk naar een goede samenwerking met andere professionals zoals o.a. fysiotherapeut, ergotherapeut, bedrijfsarts en het UWV.

Werkwijze

Afhankelijk van de vraag voorzie ik in een zorgvuldige Werkenergieanalyse® met een persoonlijk prioriteitenplan, desgewenst een arbeidskundig onderzoek en een praktische vertaalslag naar de werkvloer in de vorm van individuele coaching.